Top 20 Travel Phrases You Should Know in Japanese – Vocabulary with Risa

Trying to be advised Japanese? Get the courses
that could be correct for you! Click the subsequent to get your free lifetime account. Hi, all of us! Welcome to Japanese Top Words.
Today's matter is 20 Travel Phrases You Should Know.
Let's leap!  (Arigat. ) Thank you.

(Moshi, teinei ni iitai bi wa, "Arigat gozaimasu" desu.

("Arigat", "Arigat gozaimasu")  (Sumimasen.) Excuse me. (Tatoeba, michi o kikitai toki toka, hito o yobitomeru toki wa "suimasen!".)  (Kore wa ikura desu ka.)
How an lousy lot is this?  (Kore wa ikura desu ka.)
(Are wa ikura desu ka. Sore wa ikura desu ka.)  (Eki wa doko desu ka.)
Where is the work out station?  (Tky-eki wa doko desu ka.)
Where is Tokyo station? Something like that. Wi-Fi (Waifai wa mury desu ka.)
Is the Wi-Fi free? Wi-Fi
(Suimasen.

Pasokon tsukaitai n desu kedo, Waifai no pasuwdo o oshiete kudasai.) Oh! Connected. Thank you. Wi-Fi(Watashi wa chotto mae made kono Wi-Fi(waifai) o wf tte yondemashita. )

(Nanka, ano, tomodachi ga
oshiete kureru made, zutto wf, wf tte ittete,)
(tsjinakatta n desu ne.

Wi-Fi(waifai)
desu, minasan.)  (Kore o kudasai.)
I'd like this.
(Suimasen, kore o kudasai.) 100(100-En desu.)
(Hai.) (Arigatgozaimasu.)  (Meny onegai shimasu.)
Could we now have the menu, please?
(Suimasen. Eigo no meny onegai shimasu.)  (Osusume wa arimasu ka.)
Do you've got any thoughts? (A, suimasen. Koko no omise no osusume arimasu ka.)
(H, h, h.

Ja, sore kudasai. Din!)
(Onattsu arerug ga arimasu.)
I'm allergic to peanuts.  (Pnattsu arerug desu.)
I'm allergic to peanuts. (Neko arerug desu.)
Cat! (Kafunsh desu.) (Watashi, hont ni kafunsh de, ima no jiki wa totemo taihen desu.)
(Bejitarian-y no meny wa arimasu ka.)
Do you've got any vegetarian dishes? (O-niku ga taberaremasen.) I can't consume meet.

(O-kaikei o o-negai shimasu.)
Could I have the look into, please?
(Kurejittokdo wa tsukaemasu ka.)
Do you take credit score card? VISA
(Biza wa tsukaemasu ka.) Mastercard()
(Masutkdo wa tsukaemasu ka.) Do you take credit score card?
(Shashin o totte moraemasen ka.)
Could you take an photograph of me, please?
(A, suimasen. Shashin o totte moraemasen ka?) (O-negai shimasu. Chzu!)  (Kin'enseki o onegai shimasu.)
I'd need to have a non-smoking seat, please. 2
(Irasshaimase.

Ni-mei sama desu ka?) (Hai.)
(Kin'enseki to kitsuenseki, dochira ga yoroshii desu ka?) (Kin'enseki, onegai shimasu.)  (Kitsuenseki) smoking seat (Makete moraemasen ka.)
Could you provide me a discount?
(A! Kore hoshikatta yatsu da.)
(, Yatto mitsuketa n, kore.)  (A! Suimasen. Kore ikura desu ka? E! M chotto, makete moraemasen ka.) 2
(Moshi, makete kuretara futatsu kaimasu.) (Makete moraemasen ka.)
Could you provide me a discount?  (Chizu arimasu ka?)
Could I get a map?
(Shinjuku-eki no chizu arimasu ka.) (Yoyaku o shita no desu ga.)
I have a reservation. (Irasshaimase.)
(A, suimasen. Yoyaku o shita no desu ga.) I have a reservation.

(Mizu, onegai shimasu.)
Water, please. Empty, empty.
(Mizu, onegai shimasu.)  (Eigo o hanasemasu ka.)
Do you speak English?
(A, suimasen. Eigo hanasemasu ka? E, shaberenai?)
(Dokoka osusume no basho wa arimasu ka.) Is there anyplace you endorse? (Tky-eki no chikaku de, osusume no
rmenya-san wa arimasu ka.) Is there any ramen outlets you endorse close
Tokyo station? Oh! Thank you for observing Top Words, 20 Travel Phrases that You Should Know.

And once you particularly preference to be advised Japanese, subscribe to JAPANESEPOD101.COM.
Thank you. Bye! Have to communicate correct English, but I can't.
Why can I do? Oh!
(Chotto… Makete moraemasen ka?)
(Yoyaku o shita Adamusu famir… Ja nakute).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *